ตอบสนองต่อกางเขน

  โรม.6.1-11

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  5 เมษายน 2015

pdf

mp3

1. ตายต่อบาป (1-7)

2. เข้าสนิทและดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์ (8-11)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand