ปลดปล่อยเป็นไท เพื่อรับใช้พระเจ้า

  มาระโก 16:1-11

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  19 เมษายน 2015

pdf

mp3

1. มารีย์มักดาลารู้จักพระเจ้าด้วยประสบการ­ณ์ของตนเอง

2. การสำนึกในพระคุณของพระเจ้าคือแรงผลักดั­นสำคัญของชีวิต

3. มารีย์มักดาลาติดตามพระเจ้าในทุกสถานการ­ณ์ของชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand