คติธรรมจากคดีแย่งลูก

  1พงศ์กษัตริย์ 3:16-27

  อาจารย์ฺศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  9 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

1. การช่วยเหลือของพระเจ้ามาถึงคนที่ไม่สมบูรณ์พร้อม

2. พระเจ้ามีคำตอบและทางออกสำหรับปัญหาของคุณ

3. ความรักของแม่สะท้อนความรักของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand