จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

  เนหะมีย์ 1:11

  อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  16 สิงหาคม 2015

pdf

mp3

– ภาระใจคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
– มีภาระใจแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาขาด­การลงมือทำ
– คริสเตียนควรเริ่มต้นภารกิจต่างๆ ด้วยการอธิษฐานและพึ่งพาพระเจ้า
– คนที่มีภาระใจจะพึ่งพาพระเจ้า และคนที่พึ่งพาพระเจ้าจะอดทนรอคอย
– พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงอยู่เสมอย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand