สามรู้สู่ความสำเร็จ

  เนหะมีย์ 2:11-16

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

   20 กันยายน 2015

pdf

mp3

1. “รู้จริง” เนหะมีย์หาข้อมูลด้วยตนเอง

2. “รู้ชัด” เนหะมีย์ขจัดปัจจัยรบกวนข้อเท็จจริง

3. “รู้ลึก” เนหะมีย์ศึกษาตัวค้นคว้าในรายละเอียด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand