ข้อคิดเพื่อการรับใช้ที่เกิดผล

  2พงศ์กษัตริย์ 5:1-3

  อาจารย์เกียรติศักดิ์  สุนทราวิรัตน์

  8 พฤษจิกายน 2015

pdf

mp3

1.พระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับทุกคน

2.ทุกคนเกิดผลดีได้แม้อยู่ภายใต้ความจำกัด

3.การเกิดผลอาจมาได้จากหลากหลายวิธี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand