พลังแห่งเอกภาพ

  เนหะมีย์ 3:1-32

  อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  29 พฤศจิกายน 2015

pdf

mp3

1. เมื่อทุกคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

2. เมื่อทุกคนทำงานประสานกัน

3. เมื่อทุกคนรับผิดชอบในส่วนของตนเอง อย่างดีที่สุด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand