ฉันจะเป็นลูกทีดีของพ่อ

  ปฐมกาล 45:9-13

   อาจารย์สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร

   6 ธันวาคม 2015

pdfmp3

1. ให้พ่อได้รับ “ความสำคัญ” ที่สุด

2. ให้พ่อได้รับ “สิ่งที่ดี” ที่สุด

3. ให้พ่อได้รับ “การดูแลอย่างดี” ที่สุด

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand