ตอบแทนคุณพ่อ

  ปฐมกาล 45:9-11

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  6 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1. ทำให้พ่อภูมิใจ

2. ให้เวลาและความใกล้ชิด

3. เอาใจใส่ดูแฃ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand