ของขวัญวันคริสต์มาส

  กิจการฯ 3:1-10

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

   20 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1. ความยินดีที่เต็มเปี่ยม Great Joy

2. ความรักที่ยิ่งใหญ่ Incredible Love

3. ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ Forever Life

4. มิตรภาพที่แท้จริง True Friendship

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand