ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

  ปญจ 3:1-8

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

   27 ธันวาคม 2015

pdf

mp3

1. ชีวิตคือการเดินทางที่มีจุดหมาย

2. อย่ามัวจมกับความทุกข์

3. อย่าเผลอสนุกจนหลงระเริง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand