การให้อภัยตนเอง 

  มัทธิว 27:1-10

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  31 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

1. ยูดาสเสียใจกับสิ่งที่ทำไป

2. ยูดาสระบุบาปที่เขาทำ

3. ยูดาสพยายามชดใช้แต่ไม่ได้กลับมาหาพระเยซู

4. ยูดาสปรักปรำและทำลายตนเอง

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand