ดำเนินชีวิตตามความจริงแล้วได้อะไร

  3ยอห์น 2:4

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  31 พฤษภาคม 2015

pdf

mp3

ดำเนินชีวิตตามความจริง เป็นสิ่งที่มากกว่าเพียงแค่รู้ความจริง

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เรามีอิสรภาพที่แท้จริง

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้น

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือ

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เราไม่เสียเวลาหลงทาง

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำให้เรารักษาความรอดได้จนถึงวันสุดท้าย

ดำเนินชีวิตตามความจริง คือการดำเนินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ดำเนินชีวิตตามความจริง คือความจริงของพระวจนะพระเจ้า

ดำเนินชีวิตตามความจริง คือการยอมพระเจ้าในทุกเรื่องของชีวิต

ดำเนินชีวิตตามความจริง ทำได้ด้วยกำลังของ พระวิญญาณบริสุทธิ์

ดำเนินชีวิตตามความจริง อาจทำให้ต้องจ่ายราคา แต่มันคุ้ม

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand