บุรุษผู้ไขว่คว้า

  ปฐมกาล 46:2-5

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  5 กรกฎาคม 2015

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand