คาเลบคนกล้าฝัน

  โยชูวา 14:6-12

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  12 กรกฎาคม 2015

pdfmp3

คนที่กล้าฝัน เค้าจะไม่ล้มเลิกฝันเลย..

1. แม้ต้องกลายเป็นคนส่วนน้อย

2. แม้มีอุปสรรคปัญหา

3. แม้มีสำเร็จไปแล้วบางส่วน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand