ทำอย่างไรให้สำเร็จตามเป้าหมาย

  เลวีนิติ 6:8-13

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

  31 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความทุ่มเทเพียงชั่ว­วูบ

2. ความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากส่วนที่มองไม่­เห็นเป็นสำคัญ

3. จงเรียนรู้ที่จะเพิ่มพลังให้กับชีวิตอยู่เ­สมอ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand