การตอบสนองที่ถูกเมื่อถูกเข้าใจผิด

  2 โครินธ์ 1:15-2:4

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  31 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. เหตุผล

2. ความซื่อตรง

3. ความห่วงใย

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand