3 ส่วนสำคัญของความเชื่อ
  3 ส่วนสำคัญของความเชื่อ

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

   6 สิงหาคม 2017

pdfmp3

1. ความจริง (Truth)
2. ความเชื่อ (Faith)
3. การกระทำ (Action)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand