3 สิ่งที่ช่วยรักษาชีวิตให้ซื่อตรง

  2 โครินธ์ 1:12-14

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  24 มกราคม 2016

pdf

mp3

1. มโนธรรม (12ก)

2. การประพฤติที่บริสุทธิ์และจริงใจ (12ข)

3. ความโปร่งใส (13-14)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand