ความรัก 5 ประเภท

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  15 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

1. รักเพราะให้ประโยชน์

2. รักด้วยใจเสน่หา

3. รักแบบมิตรแท้

4. รักแบบครอบครัว

5. รักแบบไม่มีเงื่อนไข

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand