ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี (สุภาษิต 17:22)
  ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี

  สุภาษิต 17:22

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  27 สิงหาคม 2017

pdf

mp3

1. ควบคุมความคิดให้ถูกต้องเสมอ
2. อย่าเติมจิตใจด้วยของสกปรก
3. คบเพื่อนที่ดี และอยู่ในสังคมที่ดี

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand