พ่อผู้เตรียมทางแห่งความสำเร็จของลูก

  1 พงศาวดาร 28:11-20

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  7 ธันวาคม 2014

pdfmp3

1.ให้ทิศทางและแผนชีวิตที่ชัดเจนแก่ลูก (11-13,19)

2.จัดสรรสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอนาคตของลูก (14-18)

3.กำชับหนุนใจให้ลูกเดินกับพระเจ้า (20)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand