ชีวิตคือการลงทุน

  ปัญญาจารย์ 11:1-6

  อาจารย์เดวิด เชน

  8 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

1. ลงทุนด้วยความอดทน (1)

2. ลงทุนอย่างหลากหลาย (2)

เหตุของความเสี่ยง
ก. ปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม
ข. ปัจจัยที่อยู่เหนือความรู้ความเข้าใจ

3. ลงทุนโดยทำงานเต็มที่ (6)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand