บทชีวิตใหม่ ก้าวไกลอย่างมั่นคง (โยชูวา 1:1-9)
  บทชีวิตใหม่ ก้าวไกลอย่างมั่นคง

  โยชูวา 1:1-9

   อาจารย์องค์การ เดชะยา

  15 มกราคม 2017

pdfmp3

1.มั่นใจในพระสัญญา
2.มั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้า
3.มั่นคงในพระเจ้า
4.มั่นคงในพระวจนะ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand