ชีวิตคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์ (2 โครินธ์ 6:1-13)
  ชีวิตคริสเตียนที่ผ่านการพิสูจน์

  2 โครินธ์ 6:1-13

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  12 มีนาคม 2017

pdfmp3

1. อดทนต่อทุกสถานการณ์ (4-5)
2. ตอบโต้ปัญหาด้วยความชอบธรรม (6-8)
3. รักษาใจในทุกเวลา (8-13)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand