นิมิตและความยำเกรงพระเจ้า 

  ปฐมกาล 37:5-11

  อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  11 มกราคม 2015

pdf

mp3

โยเซฟ : คนที่มีนิมิตและยำเกรงพระเจ้า

1. รักษาตนให้อยู่ในเส้นทางได้

2. อดทนต่อช่วงเวลาตกต่ำได้

3. เตรียมตัวสำหรับอนาคตได้

พี่ชายของโยเซฟ : คนที่ขาดนิมิตและความยำเกรงพระเจ้า

1. ไปตามแรงผลักดันของความปรารถนา

2. ไปตามแรงกดดันและปัญหา

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand