ดำเนินสู่นิรันดร์ (ปฐมกาล 5:21-24)
  ดำเนินสู่นิรันดร์

  ปฐมกาล 5:21-24

   อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์

  28 มกราคม 2018

pdfmp3

1. การเดินกับพระเจ้าใช้ “ความเชื่อ” นำหน้า “ความเป็นจริง” (ข้อ 21-22)
2. การเดินกับพระเจ้าถูกพิสูจน์ผ่านระยะเวลา (ข้อ 23)
3. การเดินกับพระเจ้าต้องมุ่งสู่บั้นปลายนิรันดร์ (ข้อ 24)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand