คำเทศนา คริสตจักรที่อุดมสมบูรณ์ (สดุดี 100:3)
   คริสตจักรที่อุดมสมบูรณ์

   สดุดี 100:3

   อาจารย์ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร

   27 พฤษภาคม 2018

pdf

mp3

1. แกะที่หิวกระหายและเชื่อฟัง
2. ทุ่งหญ้าที่เขียวสดและปลอดภัย
3. ผู้เลี้ยงที่เข้มแข็งและอุทิศตัว

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand