ผลดีของการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

  กิจการของอัครทูต 19:1-6

   อาจารย์จักรพันธ์ แกล้วกล้า

  15 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. ในยามที่เราอ่อนกำลัง
2. ได้รับประสบการณ์ความบริบรูร์ในพระเจ้าอย่­างเต็มเปี่ยม
3. ประทานกำลังและความสามารถที่เกินธรรมชาติ
4. แบ่งปันพระคริสต์ด้วยใจกล้าหาญ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand