ทูตแห่งสันติ

  ลูกา 10:5-9

   อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ

  1 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1.เชื่อมโยง
2.สัมพันธ์
3.เป็นพร

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand