ทูตแห่งการคืนดี (2 โครินธ์ 5:18-21)
  ทูตแห่งการคืนดี

  2 โครินธ์ 5:18-21

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  10 ธันวาคม 2017

pdfmp3

1. รับการคืนดีจากพระเจ้า
2. ประกาศการคืนดีออกไป

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand