วัว (Bull) วัวในโลกนี้มีหลายสายพันธุ์ และแต่ละสายพันธุ์ก็สามารถเลี้ยงได้แทบทุกพื้นที่สภาพภูมิอากาศ

วัวส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ มักจะถูกนำมาใช้งานลากจูง เกวียน แคร่ เลื่อนนวดข้าว เทียมแอกคันไถไถนา เป็นเครื่องสัตวบูชาในโอกาสพิเศษ กินเนื้อ เอาหนังมาใช้มากกว่ารีดนม แต่ก็มีการรีดนมจะเป็นลักษณะผลพลอยได้ การเลี้ยงวัวนมเพื่อรีดนมโดยเฉพาะ ชาวไร่ไม่ใคร่เลี้ยงวัวเท่าไร มีเฉพาะบางแห่งเช่นที่ราบที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ อย่าง บาชาน ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน

วัวถูกทำให้เชื่องและนำมาเป็นสัตว์ใช้งานมาตั้งแต่ก่อนสมัยอับราฮัมจะเข้าสู่คานาอันแล้ว และมักใช้เป็นสัญลักษณ์ของ ฤทธิ์อำนาจ พละกำลัง ความอดทน ความดุดัน เมื่อเขาสร้างรูปวัวทองคำขึ้นนมัสการนั้น แม้แต่ในอียิปต์ ก็มีเทพองค์หนึ่งที่มีหัวเป็นวัวกระทิง หน้าตาดุดันอัปลักษณ์ เป็นเทพแห่งสงคราม (ลนต1:5-9, ปฐก41:17-21, 1พกษ19:19-21, อพย32:1-4)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand