อูฐ

อูฐ

อูฐ(Camel) ที่พบในพันธสัญญาเดิมเป็นอูฐอาระเบียโหนกเดียว แต่ในดินแดนพระคัมภีร์ก็มีโหนกคู่ที่กษัตริย์แชลมาเนเสอร์ที่ 3 ของอัสซีเรียรับเป็นเครื่องบรรณาการราวๆ 850 ปีก่อน ค.ศ.
อูฐสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องดื่มน้ำทานอาหารถึง 2 สัปดาห์ เพราะสะสมไขมันไว้ที่โหนกได้ ดื่มน้ำครั้งละ1 ใน 3 ของน้ำหนักตัว ขนสามารถช่วยกันความร้อนได้ นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในเขตทะเลทราย เพราะสามารถตัดขน รีดนม นำเนื้อมาเป็นอาหาร แล้วยังใช้เป็นพาหนะบรรทุกสัมภาระได้ประมาณ 150-180 kg. ไม่รวมคนขี่ เดินด้วยความเร็วคงที่ได้ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าวิ่งก็ได้ความเร็วถึง 65 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความสูงถึงไหล่ประมาณ 1.85 เมตร โหนกอีก 0.75 เมตร ทานใบไม้ที่ขึ้นตามทะเลทราย
อูฐมี 6 สายพันธุ์ ที่พบในพื้นที่ต่างๆ อย่าง อเมริกาใต้ คือ Llama , Alpaca, Vicuña, Guanaco และที่พบแถบออสเตรเลีย-ตะวันออกกลาง คือพวกโหนกเดียว (Arabian camel) ที่พบในแถบเอเชียกลางเป็นพวกสองโหนก (Bactrian camel)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand