animal in th bible Gazelle

animal in th bible Gazelle

ละมั่ง (Gazelle) เป็นกวางสายพันธุ์หนึ่ง แต่สายพันธุ์ที่พบในไทย-พม่า ที่เราเรียกกันว่า ละอง-ละมั่ง (Eld’s deer/Thamin) นั้น ไม่ใช่ละมั่งที่พูดถึงในพระคัมภีร์ (สำหรับพันธุ์นี้คนไทยเรียกตัวผู้ว่าละองเขามีปลายแหลม 2 ด้าน ตัวเมียเรียกละมั่งไม่มีเขา)

กาเซล (Gazelle) ในพระคัมภีร์เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างามปราดเปรียว เป็นสัตว์ที่อาศัยเป็นฝูงในท้องทุ่งไม่อยู่ในป่ารกชัฎเพราะเขาจะติดกิ่งไม้ได้ กินหญ้า ผลไม้ ไม่มีนิสัยกินไม้พุ่มแบบกวาง มีเขาคู่ยาวแหลมเหมือนหอกเป็นอาวุธ ตัวเมียเขาสั้นเล็กกว่า วิ่งได้รวดเร็วประมาณ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อสู้ด้วยการพุ่งชนขวิดแทงความสูงถึงไหล่ประมาณ 70-150 เซนติเมตร น้ำหนัก20-65 กิโลกรัม ชอบปัดหางอยู่ตลอดเวลา ลำตัวสีน้ำตาลแดงมีแถบดำใหญ่พาดขวางลำตัว ท้องสีขาว

ละมั่งทุ่ง (แอฟฟริกา) มักเป็นเหยื่อชั้นดีของพวกสัตว์กินเนื้อ เสือ สิงโต จระเข้ พวกมันจึงมักรวมฝูงอยู่ใกล้กับสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเช่น ฝูงวัวแดง กระทิง ควายป่า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand