จงเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน (ลูกา 10:25-37)
  จงเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน

  ลูกา 10:25-37

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  23 กรกฎาคม 2017

pdfmp3

การเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน…
1. ไม่อยู่ที่ว่า “คนที่เราช่วย” จะเป็นใคร
2. ไม่ขึ้นกับว่าเราจะ “มีข้อจำกัด” แค่ไหน
3. ไม่เกี่ยวกับว่า “มีคนอื่นอีกไหม” ที่ช่วยได้

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand