ผู้นำแบบพระคัมภีร์

  –

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  26 มิถุนายน 2016

pdf

mp3

I. ผู้นำแบบพระคัมภีร์

1.1 นำด้วยการเป็นผู้เลี้ยง
1.2 นำด้วยการเป็นผู้รับใช้

II.เป้าหมายของการนำ

2.1 ชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เติบโต
2.2 การทวีคูณในฝ่ายวิญญาณ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand