FRAME IG26

อาทิตย์ที่ผ่านมา เราพูดถึง Abraham Kuyper บุรุษที่สร้างประวัติศาสตร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็นตัวอย่างของคริสเตียนผู้หนึ่งที่อุทิศตัวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ของสังคม

วันนี้…เรามาดูกันสิว่าการเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” นั้นควรมีคุณลักษณะอย่างไร ? ครั้งนี้เรามาเริ่มต้นที่คุณลักษณะแรกกันก่อน

“ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่มี จุดยืนต้องหนักแน่น

บันไดก้าวแรกสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ คุณต้องมีจุดยืนที่หนักแน่นและมั่นคงเสียก่อน
พระเจ้าต้องการให้ผู้เชื่อยืนหยัดบนจุดยืนที่ถูกต้อง
พระเยซูทรงเปรียบเทียบบรรดาผู้เชื่อว่าเขาเป็น “เกลือ และ ตะเกียง”

มัทธิว 5:13-15
“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำ “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น

เราเห็นตัวอย่างที่ดีมากจากชีวิตดาเนียล เมื่อบาบิโลนเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มและกวาดต้อนเชลยไปเป็นจำนวนมาก และกษัตริย์ได้บัญชาให้คัดเลือกเด็กหนุ่มที่มีศักยภาพเข้ามารับการฝึกฝน รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการทำลายความเชื่อดั้งเดิม แต่ดาเนียลและเพื่อนๆ ทั้งสามตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะยืนหยัดและยอมตายในความเชื่อ

ดาเนียล 3:12
มีคนยิวบางคนที่ฝ่าพระบาทแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารมณฑลบาบิโลนคือ ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ข้าแต่พระราชา คนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังกฤษฎีกาของฝ่าพระบาท เขาไม่ยอมปรนนิบัติบรรดาพระของฝ่าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้

ดาเนียลมีจุดยืนที่หนักแน่น และดำเนินชีวิตอย่างดีมากๆ จนคนที่จ้องจะหาเรื่อง ไม่รู้จะจับผิดดาเนียลตรงไหนได้เลย

อีกตัวอย่างคือ ชีวิตเปโตรกับยอห์น เมื่อเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐในเยรูซาเล็ม มีคนเชื่อมากมาย บรรดาปุโรหิต หัวหน้ารักษาพระวิหาร และพวกสะดูสีรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก จึงจับท่านทั้งสองขังคุกและพยายามข่มขู่ให้เลิกประกาศ แต่ข่มขู่อย่างไรก็ไม่ได้ผล เพราะสุดท้ายเปโตรกับยอห์นก็ยังคงรักษาจุดยืนที่หนักแน่นในพระเจ้าเช่นเดิม

ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และประวัติศาสตร์คริสตจักรยืนยันว่า
ไม่เคยมีสักคนเดียวที่ประนีประนอมต่อหลักการของพระเจ้า แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมได้

บางคนชอบคิดด้วยวิธีแบบโลกว่า “ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกต่อต้าน หรือเราอยู่ในองค์กรที่ sensitive เราไม่ควรเปิดเผยตัวว่าเป็นคริสเตียน ในสถานการณ์แบบนี้เราต้องอยู่เงียบๆ ปิดตัว เก็บตัว โอนอ่อนไปตามกระแส อย่าทวนกระแส เดี๋ยวถูกต่อต้าน เดี๋ยวเราจะถูกกดให้ต่ำและไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง”

แต่สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนควรจะระลึกเสมอคือ…

“อย่ายอมทิ้งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพียงเพื่อได้ความสุขเพียงเล็กน้อย อย่ายอมลบชื่อตัวเองในสวรรค์ เพียงเพื่อมีชื่อเสียงในโลก”

ท่านคิดเห็นกับเรื่อง “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่มี “จุดยืนต้องหนักแน่น” อย่างไรบ้าง? สามารถแสดงความเห็นกันผ่านคอมเม้นท์กันได้นะ แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปในหัวข้อ

“ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” ที่วิธีการต้อง… “ถูกต้อง”
แล้วพบกัน…พระเจ้าอวยพร ^^

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand