ลักษณะของคนที่เห็นคุณค่าตัวเอง

  ลูกา 12:6-7

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  21 มกราคม 2018

pdfmp3

มุมมองการเห็นคุณค่าของชีวิต
1. ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่น
2. ดำเนินชีวิตด้วยความพึงพอใจในสิ่งที่เป็น
3. เต็มกำลังกับทุกสิ่งในชีวิต

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand