โครงการสร้างของพระคริสต์

  –

  Pastor MacWinner Eagles Yawman

  14 ธันวาคม 2014

pdf

mp3

1.ทำไมพระคริสต์เสด็จมาในโลก

1.1เพื่อจ่ายราคาความรอด
1.2เพื่อสร้างคริสตจักร

2.เราจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของพระคริสต์ได้อย่างไร

2.1คิดเหมือนพระเจ้าคิด
2.2มีความปรารถนาที่แรงกล้า
2.3ทำงานหนัก
2.4เป้าหมาย
2.5คำอธิษฐาน
2.6ตั้งเป้ารับการปฏิเสธ
2.7อานักคาโซ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand