หลักของคริสเตียนเรื่องการถวาย

  2 โครินธ์ 9:6-8

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  1 กุมภาพันธ์ 2015

pdf

mp3

1. การถวายเป็นเหมือนการหว่าน (6)

2. พระเจ้าสนใจท่าทีในการถวาย (7)

3. พระเจ้าประทานให้เรามีเพียงพอสำหรับการดี (8)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand