มาและดู…ไปและบอกต่อ

  มัทธิว 28:1-15

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  29 มิถุนายน 2014

pdf

mp3

1. มาและดู (1-6)

2. ไปและบอกต่อ (7-10)

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand