นับ 1 ให้ถึง 10แล้วอุทิศชีวิตรับใช้ (1 ทิโมธี 3:1)
  นับ 1 ให้ถึง 10แล้วอุทิศชีวิตรับใช้

  1 ทิโมธี 3:1

   อาจารย์กริช คีรีวัลย์

  26 กุมภาพันธ์ 2017

pdfmp3

ส่วนที่ 1 สุขใจเมื่อรับใช้

1. ความเหนื่อย
2. อุปสรรคปัญหา
3. แรงกดดัน
4. ความท้อใจ

ส่วนที่ 2 รับพรเมื่อรับใช้

1. รางวัลในสวรรค์
2. ความภูมิใจในชีวิต
3. ชีวิตที่ได้รับการยกชู
4. มีความสุขจากการให้
5. คำพยานถึงลูกหลาน
6. เป็นสัญลักษณ์ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
7. คริสตจักรขยาย
8. พี่น้องรอบตัวได้รับการหนุนใจ
9. บรรลุการทรงเรียกในชีวิต
10. ได้อารักขา ตะลันต์และของประทาน

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand