แม้ปวดใจแต่ไม่ยอมท้อใจ

  2 โครินธ์ 4:1-12

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  4 กันยายน 2016

pdf

mp3

1. ใจซื่อตรงที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจ
2. ของล้ำค่าที่อยู่ในภาชนะดิน
3. ความมืดมิดที่ไม่เคยดับสนิท

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand