อย่าเทียมแอก
  อย่าเข้าเทียมแอก

  2 โครินธ์ 6:14-7:1

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  16 กรกฎาคม 2017

pdf

mp3

– ไม่ใช่การแยกตัวจากโลก
– ไม่ใช่การปฏิเสธเพื่อนในโลก
– ผูกผันอย่างเข้าใจข้อจำกัด
– ระวังอิทธิพลชีวิตในทางลบ
– รับแอกที่เหมาะสมของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand