รักแท้มีจริงไหม?

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  14 กุมภาพันธ์ 2016

pdf

mp3

1. รักแท้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราวิ่งตามหา แต่เป็นสิ่งที่เราริเริ่ม

2. รักแท้ไม่ได้ราบรื่นเสมอ

3. รักแท้ชนะการทดสอบ
(1) มีปัญหา – เอาชนะ ไม่ยอมแพ้ปัญหา
(2) มีความขัดแย้ง – ยอมปรับตัว
(3) มีความผิดต่อกันเกิดขึ้น – ให้อภัย
(4) คิดเลิกรัก – ยืนยันที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไข

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand