อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป

  2พงศ์กษัตริย์ 7:1-20

   อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

  13 กันยายน 2015

pdf

mp3

1. กษัตริย์โยรัม

1.1 จมอยู่กับความโศกเศร้าและความโกรธ
1.2 นั่งรอรับชะตากรรม
1.3 หาที่รองรับความโกรธของตน

2. ทหารคนสนิทของกษัตริย์

3. คนโรคเรื้อน

3.1 กลับไปในเมืองและอดตาย
3.2 นั่งอยู่ที่เดิมและรอความตาย
3.3 ลุกขึ้นเดินไปข้างหน้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand