กำลังที่ไม่สิ้นสุด

  –

   อาจารย์ธนศักดิ์ โฆตะวาณิชย์

  4 ตุลาคม 2015

pdf

mp3

แหล่งกำลังเทียม

1. อำนาจ
2. เงินทอง
3. ความรู้

แหล่งกำลังแท้ : พระคริสต์

1. ความรู้แจ้งในใจ
2. ความเชื่อมั่น
3. ความกล้าหาญ

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand