ขยายใจไปกับพันธกิจที่ขยายตัว

  2 พงศ์กษัตริย์ 6:1-7

   อาจารย์เกียรติศักดิ์ สุนทราวิรัตน์

  15 พฤษภาคม 2016

pdf

mp3

1. ขยายไปด้วยการมีภาระใจ
2. ขยายไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกคน
3. ขยายไปด้วยการทรงนำของพระเจ้า
4. ขยายไปด้วยการพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand