จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น (อิสยาห์ 54.1-5)
  จงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้น

  อิสยาห์ 54:1-5

   Ps.Steve Taylor

  26 มีนาคม 2017

pdfmp3

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand