ประกาศข่าวประเสริฐอย่างอาจารย์เปาโล (กิจการฯ 17:16-23)
  ประกาศข่าวประเสริฐอย่างอาจารย์เปาโล

  กิจการฯ 17:16-23

   อาจารย์ศรัณย์​ ลีฬหเกรียงไกร

  24 กันยายน 2017

pdf

mp3

1. ประกาศพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต
2. ประกาศพระเจ้าในสังคมที่นิยมความรู้และปัญญา
3. ประกาศพระเจ้าในสังคมที่แสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

© 2016 คณะคริสเตียนสานสัมพันธ์

nexusbanner
EnglishThailand